Du har en gammel nettleser oppdater i dag!

Årsmøtepapirer 2020

Nytt tidspunkt for årsmøte i Strindheim IL 09.06.2020

20. mars 2020

Til medlemmene i Strindheim IL.

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIFs generalsekretær besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars.

Ny dato for årsmøtet i Strindheim IL er tirsdag den 09.06 kl 19.00-21.00 i Klubbhuset i Peder Østlunds vei 9.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 26.05.2020, ved Styreleder Karin Klingenberg Hokstad styreleder@strindheimil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet www.strindheimil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Korona/Covid-19

12. mars 2020

Koronaviruset setter sitt preg på idrettshverdagen vår og dette må hensyntas.
Strindheim Idrettslag ber om at alle retter seg etter de anbefalinger og retningslinjer som kommer fra Folkehelseinstituttet (FHI), NIF og det enkelte særforbund.

Det er et felles ansvar og bidra til å dempe risikoen for spredning.
Fra og med 12.03 og inntil nye vedtak kommer fra våre myndigheter, er all aktivitet (trening og konkurranse) innstilt.
For mer informasjon om tiltak i den enkelte idrett henvises det til den enkelte idretts facebook-gruppe og hjemmeside.

Fotball:
Facebook: https://www.facebook.com/StrindheimFotballYngres/
Hjemmeside: http://silyngres.no/

Håndball:
Facebook: https://www.facebook.com/Strindheim-IL-H%C3%A5ndball-1991619567533785/
Hjemmeside: https://strindheimhandball.no/

Ski:
Facebook: https://www.facebook.com/StrindheimSki/
Hjemmeside: https://www.strindheimski.no/

Friidrett:
Facebook: https://www.facebook.com/StrindheimFriidrett/
Hjemmeside: http://www.strindheimfriidrett.no/index.php/nb/

Innkalling til Årsmøte i Strindheim IL 2020

11. februar 2020

Til medlemmene i Strindheim IL

Styret innkaller herved til årsmøte i Strindheim IL.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 24.03.2020 kl 19.00-21.00 i Klubbhuset i Peder Østlunds vei 9.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10.03.2020, ved Styreleder Karin Klingenberg Hokstad styreleder@strindheimil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet www.strindheimil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Alt klart for påmelding til Håndballskole for Rekrutter

27. august 2020

Strindheim Håndball arrangerer håndballskole for rekrutter (1.klasse) helga 19-20 september. Innlegget Alt klart for påmelding til Håndballskole for Rekrutter dukket først opp på Strindheim IL H...

Les mer ›

Alt klart for påmelding til Håndballskole for Rekrutter

27. august 2020

Strindheim Håndball arrangerer håndballskole for rekrutter (1.klasse) helga 19-20 september. Innlegget Alt klart for påmelding til Håndballskole for Rekrutter dukket først opp på Strindheim IL H...

Les mer ›

Innkalling til årligmøte i Strindheim Yngres.

17. februar 2020

Det innkalles til årligmøte i  Strindheim  Yngres torsdag 27.02 kl.19.00 i Klubbhuset  Saker som ønskes behandlet på årligmøte må være styret i hende innen 20.02. og sendes på epost til &#...

Les mer ›

Møterom

 • Oct
  26
  19:30 - 21:30 | J2007
 • Oct
  27
  18:00 - 20:00 | Alf Tore Nilsen
 • Oct
  28
  19:30 - 21:00 | Elisabeth B.Nilsson
 • Oct
  29
  18:00 - 20:00 | Magnus Grøtan.
 • Oct
  30
  17:00 - 00:00 | Støtteapparat TF
 • Nov
  4
  19:30 - 21:00 | Elisabeth B.Nilsson
 • Nov
  7
  18:00 - 01:00 | Morten Brandhaug
 • Nov
  11
  19:00 - 21:00 | Håvard Stenberg
 • Nov
  14
  09:00 - 12:30 | Friidrett
 • Nov
  17
  18:00 - 22:00 | Håndball
Se alle ›