Du har en gammel nettleser oppdater i dag!

Til medlemmene i Strindheim IL
Styret innkaller herved til årsmøte i Strindheim IL.
Årsmøtet avholdes torsdag den 25.03.2021 kl 19.00-21.00 i utgangspunktet i Klubbhuset i Peder Østlunds vei 9.
NB! Hvis covid19-situasjonen skulle tilsi det, vil møtet i stedet bli avholdt som et videomøte. Dette vil det bli informert om i forbindelse med at sakslista legges ut.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11.03.2021, ved Styreleder Karin Klingenberg Hokstad styreleder@strindheimil.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet www.strindheimil.no
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Innkalling til Årsmøte i Strindheim IL 2021

21. februar 2021
Til medlemmene i Strindheim IL
Styret innkaller herved til årsmøte i Strindheim IL.
Årsmøtet avholdes torsdag den 25.03.2021 kl 19.00-21.00 i utgangspunktet i Klubbhuset i Peder Østlunds vei 9.
NB! Hvis covid19-situasjonen skulle tilsi det, vil møtet i stedet bli avholdt som et videomøte. Dette vil det bli informert om i forbindelse med at sakslista legges ut.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11.03.2021, ved Styreleder Karin Klingenberg Hokstad styreleder@strindheimil.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet www.strindheimil.no
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Nytt tidspunkt for årsmøte i Strindheim IL 09.06.2020

20. mars 2020

Til medlemmene i Strindheim IL.

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIFs generalsekretær besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars.

Ny dato for årsmøtet i Strindheim IL er tirsdag den 09.06 kl 19.00-21.00 i Klubbhuset i Peder Østlunds vei 9.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 26.05.2020, ved Styreleder Karin Klingenberg Hokstad styreleder@strindheimil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet www.strindheimil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Korona/Covid-19

12. mars 2020

Koronaviruset setter sitt preg på idrettshverdagen vår og dette må hensyntas.
Strindheim Idrettslag ber om at alle retter seg etter de anbefalinger og retningslinjer som kommer fra Folkehelseinstituttet (FHI), NIF og det enkelte særforbund.

Det er et felles ansvar og bidra til å dempe risikoen for spredning.
Fra og med 12.03 og inntil nye vedtak kommer fra våre myndigheter, er all aktivitet (trening og konkurranse) innstilt.
For mer informasjon om tiltak i den enkelte idrett henvises det til den enkelte idretts facebook-gruppe og hjemmeside.

Fotball:
Facebook: https://www.facebook.com/StrindheimFotballYngres/
Hjemmeside: http://silyngres.no/

Håndball:
Facebook: https://www.facebook.com/Strindheim-IL-H%C3%A5ndball-1991619567533785/
Hjemmeside: https://strindheimhandball.no/

Ski:
Facebook: https://www.facebook.com/StrindheimSki/
Hjemmeside: https://www.strindheimski.no/

Friidrett:
Facebook: https://www.facebook.com/StrindheimFriidrett/
Hjemmeside: http://www.strindheimfriidrett.no/index.php/nb/

Vi trenger deg

10. februar 2021

Idretten i Norge er avhengig av frivillighet. Sammen skaper vi opplevelser, gode holdninger og samhold i nærmiljøet. Dette må organiseres utover trening og cup, og styret i Strindheim Håndball tre...

Les mer ›

Vi trenger deg

10. februar 2021

Idretten i Norge er avhengig av frivillighet. Sammen skaper vi opplevelser, gode holdninger og samhold i nærmiljøet. Dette må organiseres utover trening og cup, og styret i Strindheim Håndball tre...

Les mer ›

Camp Strindheim

3. februar 2021

...

Les mer ›

Møterom

 • Mar
  4
  10:00 - 12:30 | Møte my barnehage
 • Mar
  4
  17:30 - 20:30 | J16 Håndball Hege Asheim
 • Mar
  9
  18:00 - 22:00 | Håndball
 • Mar
  11
  17:30 - 20:30 | J16 Håndball Hege Asheim
 • Mar
  18
  17:30 - 20:30 | J16 Håndball Hege Asheim
 • Mar
  25
  17:30 - 20:30 | J16 Håndball Hege Asheim
 • Apr
  14
  18:00 - 22:00 | Håndball
 • May
  11
  18:00 - 22:00 | Håndball
 • Jun
  1
  18:00 - 22:00 | Håndball
 • Jun
  22
  18:00 - 22:00 | Håndball
Se alle ›