Du har en gammel nettleser oppdater i dag!

Årsmøteprotokoll_SILHO_2021_signert

Innkalling til Årsmøte i Strindheim IL 2021

21. februar 2021
Til medlemmene i Strindheim IL
Styret innkaller herved til årsmøte i Strindheim IL.
Årsmøtet avholdes torsdag den 25.03.2021 kl 19.00-21.00 i utgangspunktet i Klubbhuset i Peder Østlunds vei 9.
NB! Hvis covid19-situasjonen skulle tilsi det, vil møtet i stedet bli avholdt som et videomøte. Dette vil det bli informert om i forbindelse med at sakslista legges ut.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11.03.2021, ved Styreleder Karin Klingenberg Hokstad styreleder@strindheimil.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet www.strindheimil.no
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Retningslinjer rundt streaming og personvern

19. november 2020

På grunn av koronasituasjonen vi alle befinner oss i er det blitt stadig vanligere at en eller flere foreldre filmer (streamer) barnas kamper til glede for de som ikke har anledning til å være til ...

Les mer ›

Retningslinjer rundt streaming og personvern

19. november 2020

På grunn av koronasituasjonen vi alle befinner oss i er det blitt stadig vanligere at en eller flere foreldre filmer (streamer) barnas kamper til glede for de som ikke har anledning til å være til ...

Les mer ›

Covid-19 retningslinjer

26. oktober 2020

Vi har nå samlet våre Covid retningslinjer og veiledninger på et felles sted slik at det skal være lettere for deg å finne frem. Innlegget Covid-19 retningslinjer dukket først opp på Strindheim...

Les mer ›

Møterom