NATTERAVNER I NÆROMRÅDET

FAU på Blussuvold ungdomsskole starter i april 2024 natteravn-ordning. 6 personer natt til lørdag og søndag skal gå fra ca kl 2100 til kl 0200.  Løype: Myra (start og slutt) – Sirkus Shopping – barneskolen på Brøset & Åsvang samt Blussuvoll ungdomsskole – Valentinlyst.

Strindheim IL har gitt tillatelse til at natteravnene får bruke 2. etasjen på klubbhuset som sin base. Fint å stille opp på dette gode tiltaket som sikrer trygge oppvekstkår i nærområdet, og sikrer eget anlegg mot uønsket oppførsel også.
Om noen har spørsmål, eller ønsker å koble seg på som frivillig – ber vi om at dere kontakter FAU leder

Håkon Nordhagen <honottnor@gmail.com