Styret

Årshjul inkl styremøter og andre viktige datoer:

Styret for Strindheim idrettslag (hovedlaget), etter årsmøte 2023:

Kjell Magne Størseth
Leder

Epost: styreleder@strindheimil.no

Claus Annar Olsen
Nestleder

May Tone Gangstad
Styremedlem / Barneidrettsansvarlig

Geir Småøyen
Styremedlem

Gard Hansen
Styremedlem

Frode Thomas Isaksen
Styremedlem

Christine Aasbø
Varamedlem

Lisa Holmberget
Varamedlem

Mona Østgård
Daglig leder

——

Håndball, fotball, ski, friidrett og dametrim har egne styrer. Det er her aktiviteten i Strindheim idrettslag i først rekke organiseres. Se nettsidene for hver av idrettene for mer informasjon.

Fotball Yngres og Kvinner
Leif Leknes, Styreleder
lle@spilleriet.no

Håndball
Elin Renolen, Styreleder
elin.renolen@navigatorkompetanse.no

Friidrett
Knut Jørgen Bakkejord, konstituert styreleder
knut.bakkejord@gmail.com
strindheimfriidrett@gmail.com

Ski
Erlend Ulstad, Styreleder
post@strindheimski.no

Dametrim
Randi G. Hjelm- Hansen, Styreleder
randi.g.hjelm-hansen@outlook.com

—–

Strindheims herrelag i fotball er organisert gjennom Strindheim IL Toppfotball. Se egen nettside for mer informasjon.

Strindheim il Toppfotball (Herrer)

dagligleder@strindheimtoppfotball.no
Org.nr 994 883 526
Styreleder:
Torgrim Olsen, Styreleder
torgrols@online.no

—–

Fotballanlegget på Myra er driftet gjennom Strindheim Kunstgress AS.

Strindheim kunstgress AS
Audun Kåre Gangstad, Styreleder
Erik Rognes, Daglig leder