Bli med i Strindheim IL

Har du lyst til å være med på håndball, fotball, ski, friidrett eller dametrim? Eller har du lyst til å engasjere deg som frivillig? I Strindheim IL kan du drive fysisk aktivitet i et sosialt og inkluderende miljø. Velkommen til å bli med i Strindheim IL!

Meld deg inn i Strindheim IL HER.

Her kommer litt mer info om hvordan du går frem for å bli med. Er du i tvil – ta kontakt!

Medlemsskap i idrettslaget

Alle aktive i Strindheim IL skal være registrert som medlem av klubben før de deltar i klubbens aktiviteter. Kontingenten går til generell drift av Strindheim idrettslag, samt at utøvere under 13 år er da forsikret gjennom Norges Idrettsforbund (les mer om denne forsikringsordningen her). Kontingent for medlemskap i klubben er etter årsmøte-vedtatte satser, i tillegg kommer transaksjonsutgift til Spond (2,5%):

TrenereKr 50.-
Alle andre medlemmerKr 200.-

Aktivitetsavgift

For hver aktivitet en deltar på må man betale aktivitetsavgift. Aktivitetsavgiften går til drift av den enkelte aktiviteten. Avgiften varierer fra aktivitet til aktivitet. For at alle unger og ungdommer i lokalsamfunnet skal ha mulighet til å delta i Strindheim kan det i særskilte tilfeller søkes klubben om fritak for aktivitetsavgift. I tillegg kommer transaksjons.utgift til Spond (2,5%)

HåndballInfo, aktivitetsavgift, håndball
FotballInfo, aktivitetsavgift, fotball
SkiInfo, aktivitetsavgift, ski
FriidrettInfo, aktivitetsavgift, friidrett

Innmelding og betaling

Meld deg inn i Strindheim IL HER.

For mer informasjon om idrettene vår, send en epost eller ring til kontaktpersonen for den enkelte aktivitet:

Håndball: Mona Østgård, Avdelingsleder Håndball, kontoret@strindheimhandball.no, tlf. 959 01 410.

Fotball: Erik Rognes, Avdelingsleder Fotball Yngres, dagligleder@silyngres.no, tlf. 90 84 68 31

Ski: Erlend Ulstad, Styreleder, post@strindheimski.no, tlf. 97 56 02 31

Friidrett: Øystein Kvaal Østerbø, Avdelingsleder Friidrett, strindheimfriidrett@gmail.com, tlf. 95087506

Dametrim: Randi G. Hjelm- Hansen, Styreleder, randi.g.hjelm-hansen@outlook.com

Som medlem i klubben vil du få tilsendt faktura for medlemskontingent, samt egen faktura for aktivitetsavgiften for aktititeten(e) du deltar på.