Om Strindheim IL

Strindheim idrettslag har siden 1926 lagt til rette for idrettsaktivitet for lokalbefolkningen. I dag tilbyr Strindheim IL organisert idrett for barn og voksne i håndball, fotball, langrenn og friidrett samt allidrett fra 2022. I tillegg har Strindheim IL hatt tilbud om Dametrim siden 1958!

Klubbhuset til Strindheim ligger på Myra som en del av Leangen idrettspark. Det meste av fotball- og håndballaktiviteten foregår også her – ute på fotballanlegget eller inne i Leangenhallen. Håndball benytter også andre haller i byen til trening. Friidrett trener på stadion på Øya om sommeren og i Ranheimshallen om vinteren. Langrenn holder stort sett i til i Granåsen om vinteren og i området rundt Lohove på sommeren.

Aktiviteten i idrettslaget administreres av egne styrer for hver av de fire idrettene. Dametrimmen har også et eget styre.

Strindheim idrettslag har ett hovedstyre som har en koordinerende funksjon og et overordnet ansvar for idrettslaget. Den daglige driften blir tatt hånd om av daglig leder, Mona Østgård dagligleder@strindheimil.no

Velkommen som medlem i Strindheim idrettslag!