Informasjon og nyheter

Klubbens Årsmøte i 2024:

ARLIGE-MOTER-OG-ARSMOTET-GJENNOMFORT-I-2024Last ned Vi ønsker velkommen til Strindheim IL årsmøte onsdag 20. mars kl 19.00 på klubbhuset i Peder Østlunds veg 9. Protokoll-arsmote-SIL-gjennomfort-i-2024Last ned Saksliste-Arsmote-Strindheim-IL-20.-mars-2024-2Last ned 8-Arsmeldinger-Strindheim-2023_avdelingeneLast ned 12-SIL-Budsjett-HL-FOTBALL-HANDBALL-FRIIDRETT-OG-SKI-2024-1Last ned 13-Fullmaktsmatrise-Strindheim-IL-1Last …

Nye økonomirutiner i klubben

Det er jobbet godt over tid for å få på plass en sikker& felles økonomistyring i klubben vår.Målet har vært å sikre god oversikt over økonomien på både klubb-, avdelings- …

Inkluderingstiltak i Strindheim IL

I Strindheim Idrettslag har barneidrettsansvarlig og daglig leder oppgaven som inkluderingskontakter. De skal bidra til å veilede foresatte i lavinntektsfamilierom de støtteordninger som finnes. Formålet er å tilrettelegge for at …

Husk å fremvise din politiattest

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal vise politiattest. Alle idrettslag som tilbyr idrett til barn og ungdom under …