Informasjon og nyheter

Årlige møter & Årsmøtet i 2024:

ARLIGE-MOTER-OG-ARSMOTET-GJENNOMFORT-I-2024Last ned Agenda kommer her, og de øvrige dokumenter legges ut innen 13. mars.Vi ønsker velkommen. Saksliste-Arsmote-Strindheim-IL-20.-mars-2024-webLast ned

Nye økonomirutiner i klubben

Det er jobbet godt over tid for å få på plass en sikker& felles økonomistyring i klubben vår.Målet har vært å sikre god oversikt over økonomien på både klubb-, avdelings- …

Inkluderingstiltak i Strindheim IL

I Strindheim Idrettslag har barneidrettsansvarlig og daglig leder oppgaven som inkluderingskontakter. De skal bidra til å veilede foresatte i lavinntektsfamilierom de støtteordninger som finnes. Formålet er å tilrettelegge for at …

Husk å fremvise din politiattest

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal vise politiattest. Alle idrettslag som tilbyr idrett til barn og ungdom under …