Informasjon og nyheter

Inkluderingstiltak i Strindheim IL

I Strindheim Idrettslag har barneidrettsansvarlig og daglig leder oppgaven som inkluderingskontakter. De skal bidra til å veilede foresatte i lavinntektsfamilierom de støtteordninger som finnes. Formålet er å tilrettelegge for at …

Husk å fremvise din politiattest

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal vise politiattest. Alle idrettslag som tilbyr idrett til barn og ungdom under …

Årsmøte 2023

Årsmøte i Strindheim IL avholdes 26. april, 19.00 på Klubbhuset på Myra. Årsmøte 2023, Saksliste og vedlegg Protokoll_arsmote_strindheimil_2022Last ned