Inkluderingstiltak i Strindheim IL

I Strindheim Idrettslag har barneidrettsansvarlig og daglig leder oppgaven som inkluderingskontakter. De skal bidra til å veilede foresatte i lavinntektsfamilier
om de støtteordninger som finnes.
Formålet er å tilrettelegge for at barn og ungdom
som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i aktivitet hos oss.

 • Alle barn i lavinntektsfamilier har krav på tilskudd til 1 aktivitet pr år med dekning fra NAV.
  Alle må registreres i vår medlemsbase før aktiviteten starter. Alle skal få bli med –
  så fort innmelding er gjort og klubbkontingent på kr 200 er betalt.
  Innmelding gjøres enkelt ved å klikke på denne linken: https://club.spond.com/landing/signup/strindheimil
 • Foresatte må selv møte hos NAV med sin BankId for å søke støtte/hjelp til utstyr. 
  Dette pga GDPR (personvern)


Inkluderingsansvarlige i Strindheim IL skal:

 • Gi god informasjon om støtteordninger via mail, websiden og i klubbens Spond.
 • Lagleder og foreldre skal lett finne fram i de økonomiske tilskuddsordninger klubben har.
  Foresatte skal oppfordres av alle i støtteapparatet å ta kontakt med barneidrettsansvarlig/daglig leder som skal veilede de i prosessen for å få inkludert alle barn i nærområdet i vår ordinære aktivitet.
 • Ha oversikt over relevante tilskuddsordninger/søknader til Idrettsrådet, Trondheim kommune
  eventuelt andre tilbud for de aktuelle barna.
 • Delta på obligatoriske kurs hos Idrettsrådet for at vi skal være søknadsberettiget for tilskudd
  til inkluderingstiltak/aktivitet.
 • Kartlegge behov, ha jevn dialog/info til lagledere i alle årskull.
 • Være en pådriver i å søke om midler/utstyr til denne gruppen barn/ungdom.
 • Implementere klubbens plan og tiltak for inkludering ut til de med behov.
 • Sørge for rapportering 2 ganger pr år for de midler vi mottar fra Idrettsrådet.
 • Være bindeledd mellom klubbambassadørene som hjelper oss å inkludere barn fra lavinntektsfamilier og de som har reelle behov.
 • Oppfordre alle til å aktivt bruke våre facebook-sider for klubbutstyr:
  for eksempel: Strindheim IL Håndball Gi bort/bytte/selge/kjøpe. Bruktski-messa skal også frontes.
 • Sørge for innsamling av brukt utstyr som kan gis ut ved behov.
 • All kontakt foregår konfidensielt. Lagledere oppfordres til å melde ifra til barneidretts ansvarlig/daglig leder om de vet/har mistanke om noen barn/foresatte som trenger hjelp.

Nærmere rådgivning og forespørsel om tolk kan rettes til Idrettsrådet i Trondheim:
Fagansvarlig aktivitetsguider:             Linda M Skjervold    lindamarie.skjervold@idrettsforbundet.no  480 68 864

ANSVARLIGE I STRINDHEIM IDRETTSLAG:
Barneidrettsansvarlig: 
May Tone Gangstad     
Mail: maytg82@gmail.com   
Mobil: 95821878


Daglig leder/ansv Håndballavd: 
Mona Østgård
Mail: dagligleder@strindheimil.no         
Mobil: 959 01 410


Ansv Fotball Yngres:                     
Erik Rognes
Mail: dagligleder@silyngres.no
Mobil: 908 46 831

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/tilskudd-til-inkludering-av-barn-og-unge-i-2023/