Medlemsinformasjon

Håndball, fotball, ski, friidrett eller dametrim – Velkommen til å bli med i Strindheim IL. Her er litt info om hvordan du går frem for å bli med. Er du i tvil – ta kontakt!

Medlemsskap i idrettslaget

Alle aktive i Strindheim IL skal være registrert som medlem av klubben før de deltar i klubbens aktiviteter. Kontingenten går til generell drift av Strindheim idrettslag, samt at utøvere under 13 år er da forsikret gjennom Norges Idrettsforbund (les mer om denne forsikringsordningen her). Kontingent for medlemskap i klubben er:

TrenereKr 50.-
Alle andre medlemmerKr 200.-

Aktivitetsavgift

For hver aktivitet en deltar på må man betale aktivitetsavgift. Aktivitetsavgiften går til drift av den enkelte aktiviteten. Avgiften varierer fra aktivitet til aktivitet. For at alle unger og ungdommer i lokalsamfunnet skal ha mulighet til å delta i Strindheim kan det i særskilte tilfeller søkes klubben om fritak for aktivitetsavgift.

HåndballInfo, aktivitetsavgift, håndball
FotballInfo, aktivitetsavgift, fotball
SkiInfo, aktivitetsavgift, ski
FriidrettInfo, aktivitetsavgift, friidrett

Innmelding og betaling

For innmelding i klubben eller mer informasjon om deltakelse på aktivitet, send en epost eller ring til kontaktpersonen for den enkelte aktivitet:

Håndball: Berit K. Fossum, Avdelingsleder Håndball, kontoret@strindheimhandball.no, tlf. 46 78 40 68 / 99 25 45 09

Fotball: Erik Rognes, Avdelingsleder Fotball Yngres, dagligleder@silyngres.no, tlf. 90 84 68 31

Ski: Erlend Ulstad, Styreleder, post@strindheimski.no, tlf. 97 56 02 31

Friidrett: Thomas Hoel Syrstad, Avdelingsleder Friidrett, syrstad1996@hotmail.com, tlf. 977 42 831

Dametrim: Randi G. Hjelm- Hansen, Styreleder, randi.g.hjelm-hansen@outlook.com

Som medlem i klubben vil du få tilsendt faktura for medlemskontingent, samt egen faktura for aktivitetsavgiften for aktititeten(e) du deltar på.