Allidrett i Strindheim-regi høst 2024/vår 2025

Info kommer medio august, så blir det forhåpentligvis oppstart tidlig i september.
Vi skal ansette gode instruktører, og håper kommunen gir oss gymsaltid på enten Åsvang eller Strindheim barneskole.

Vi startet opp torsdag 7/9 kl.17.30-18.30, på Åsvang skole.

Årsplan ligger vedlagt – håper aktivitetene faller i smak.
Vi har fast aktivitet på torsdager til samme tid.

Det er for sesongen høsten 2023/våren 2024 fulltegnet så en liten venteliste er laget. Vi tilbyr de siste plass om noen faller fra. Håper på forståelse for det, for gymsalen på Åsvang og instruktørene våre har ikke kapasitet til en større gruppe.
Ønsket om også å ha tilbud på Strindheim skole, kan skje tidligst neste høst. (Det er ikke ledig tid i gymsalen)

Aktivitetsavgift for høst 2023 og vår 2024 er kr 600. Klubb-kontingent koster kr 200 pr år.
Egen Spond-gruppe er opprettet for Allidrett: kode SUMAU

Der vil vi gi informasjon om programmet uke for uke 🙂

Vi håper å glede mange entusiastiske småttiser!