Minneord Berit Fossum

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Berit måtte gi opp kampen.

Berit kom som så mange andre inn i Strindheim IL som mamma til aktive barn. Hun ble allerede fra starten av en del av frivilligheten som stilte opp, og ble fort en stor ressurs for fellesskapet med sin erfaring og sitt store engasjement.

Etter hvert så klubben behovet for å sikre seg Berit sin kompetanse permanent. I 2008 besluttet styret å ansette Berit som daglig leder. Med henne på plass gikk det ikke lang tid før Strindheim håndball sitt første klubbkontor på Myra var en realitet. Berit var kunnskapsrik og hadde alltid klare meninger om hvordan ting skulle gjøres. Hun ble svært verdifull for utviklingen av klubben.

Berit sto i front i en tid hvor vi vokste til landets største håndballklubb. Struktur og ryddighet var alltid i fokus, og med Berit sin hjelp ble flere og flere lag etablert. Det ble
utarbeidet håndbøker, sjekklister og beskrivelser av hvordan lagene skulle organisere seg.

Berit var pådriver i drift og gjennomføring av vår håndballskole for 1. og 2. klassinger som lenge har vært unik og har ført til en formidabel rekruttering til klubben vår. Hun var også primus motor for den årlige treningsleiren som vi arrangerte ulike steder i Trøndelag, de siste årene på Røros. For Berit var det viktig at alle skulle ha mulighet til å være med, og vi måtte organisere dugnader slik at kostnadene ble holdt nede. Berit sto i spissen for organisering av all frivillig innsats og anskaffelse av varer til en god pris. Dette la
grunnlaget for gode minnerike opplevelser for mange barn og unge hvert år.

At en av Norges største håndballcuper, Strindheim Håndballcup, kunne gjennomføres i Trondheim Spektrum skal Berit også ha mye av æren for. Med stort engasjement og stødig hånd, ble alle ressurser dirigert og rettledet slik at cupen ble gjennomført prikkfritt år
etter år.

Aktiviteter som kunne forbedre håndballopplevelsen og gjøre klubben større og bedre var alltid i fokus til Berit. I 2013 sto Berit som følge av dette i spissen for etablering av et klubbhefte med info om klubben og bilder av alle lagene. Dette heftet er et av mange gode minner for mange av klubbens medlemmer.

Berit sørget for at vi fikk på plass det som trengtes for å ha et daglig møtested, kontor, møterom og lager for klubben. Det var alltid trivelig å komme innom kontoret, det var alltid nykokt kaffe og som regel var det en sjokoladebit på lur. Vi er svært mange som nå vil savne å høre den lystige og koselige nynningen til Berit på kontoret.

Strindheim IL og Strindheim IL Håndball er svært takknemlige for at vi har fått låne Berit i alle disse årene og vi retter en stor takk for det arbeidet som er utført. Vi takker for alle de gode minnene og vår dypeste medfølelse går til Svein og resten av familien.

Fred over minnet. 

Tusen takk for alt du har gjort for oss Berit.