Innkalling til Årsmøte i Strindheim IL 2021

Til medlemmene i Strindheim IL
Styret innkaller herved til årsmøte i Strindheim IL.
Årsmøtet avholdes torsdag den 25.03.2021 kl 19.00-21.00 i utgangspunktet i Klubbhuset i Peder Østlunds vei 9.
NB! Hvis covid19-situasjonen skulle tilsi det, vil møtet i stedet bli avholdt som et videomøte. Dette vil det bli informert om i forbindelse med at sakslista legges ut.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11.03.2021, ved Styreleder Karin Klingenberg Hokstad styreleder@strindheimil.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet www.strindheimil.no
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret