Innkalling til Årsmøte 2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STRINDHEIM IL

Det innkalles til Årsmøte i Strindheim IL torsdag 31. mars kl 19.00 i Klubbhuset på Myra. Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende innen 17 mars og sendes på epost til dagligleder@strindheimil.no

Velkommen. 

Hovedstyret i Strindheim IL