Nye økonomirutiner i klubben

Det er jobbet godt over tid for å få på plass en sikker& felles økonomistyring i klubben vår.Målet har vært å sikre god oversikt over økonomien på både klubb-, avdelings- …