Du har en gammel nettleser oppdater i dag!

Her legges fortløpende protokollført hovedvedtak fra styret.

19/17
Hver avdeling må opprette en anleggskomite. En representant fra hver anleggskomite skal sitte i hovedanleggskomiteen. Denne skal snarest sette ned en prosjektgruppe som skal jobbe med «Leangen idrettspark».

13/17
Styreinnkalling og styreinnkalling sendes også til ledere i avdelingenes styrer. Disse har møterett. Styret kan beslutte å lukke møtet hvis konfidensielle saker skal behandles.
Innkalling gjelder i dag de fire idrettsgrenene fotball, friidrett, ski og håndball.