Du har en gammel nettleser oppdater i dag!

Hovedstyret i Strindheim IL Allianseidrettslag

mail til styret: styreleder@strindheimil.no

Karin Klingenberg Hokstad
Styrets leder (fra 2019)

Odd Ivar Rypdal
Styrets nestleder (fra 2020)

May-Iren Skamfer Evenmo
Styremedlem (i 2 år fra 2020)

Terje Øyangen
Styremedlem (i 2 år fra 2020)

Claus Olsen
Styremedlem (i 2 år fra 2019)

Geir Småøien 
Varamedlem (i 2 år fra 2020)

Frode Flemsæter
Varamedlem (i 2 år fra 2020)

Avdelingene

Ingrid Ulvan Olsen
Leder Fotball
ingridulvan@gmail.com

Elin Renolen
Leder Håndball
elin.renolen@navigatorkompetanse.no

Asgeir Bøgeberg
Leder Friidrett
strindheimfriidrett@gmail.com

Oddbjørn Bruland
Leder Ski
oddbjorn.bruland@live.com

Eirik Rambech-Knoff
Leder Strindheim Toppfotball
rambech@hotmail.com