Du har en gammel nettleser oppdater i dag!

Medlemsskap og kontigent i Strindheim IL

Alle aktive i Strindheim IL skal være registrert som medlem av klubben før de deltar i klubbens aktiviteter. Utøver er da forsikret og knyttet til Norges Idrettsforbund. Innmelding i klubben skjer via http://strindheimil.no/medlemsinformasjon/. Satsene for medlemskap i klubben fastsettes på Årsmøtet som avholdes hvert år i mars. Satser nedenfor gjelder for medlemskap i Strindheim IL.

Som medlem vil du da få en medlemskontingent, se tabell. Ingen familier skal betale mer enn kr. 500,- * tilsammen for de av familiemedlemmene som er medlemmer i klubben.

Følgende satser gjelder for medlemsskap i Strindheim IL: Alder regnes pr. 1. januar.

                   2017
(Jfr. vedtak på årsmøtet 2016)
                  2018.
(Jfr. vedtak på årsmøtet 2017)
Barn under 17 år:     Kr. 200,-   Kr. 200,-
Voksne over 17 år:     Kr. 350,-     Kr. 350,-
Familiemedl.skap:     Kr. 700,-     Kr. 500,- *
* I de tilfeller familien er større enn fem medlemmer må hvert medlem betale kr. 100,-.

Aktivitetsavgift knyttet til særidretten

Se nettsidene for den respektive særidrett