Du har en gammel nettleser oppdater i dag!

Medlemskap i SIL

Medlemsskap og kontigent Strindheim IL

Alle aktive i Strindheim IL må være registrert som medlem av klubben før de kan delta i klubebns aktiviteter. Utøver er da forsikret og knyttet til Norges Idrettsforbund. Innmelding i klubben skjer via hovedlagets hjemmeside. Satsene for medlemsskap i klubben fastsettes på hovedårsmøtet som avholdes hvert år i februar/mars. Satser nedenfor gjelder for medlemsskap i Strindheim IL.

 

Som medlem vil du da få en medlemskontingent, se tabell. Ingen familier skal betale mer enn kr. 700,- tilsammen for de av familiemedlemmene som er medlemmer i klubben.
Krav på refusjon av for mye betalt kontigent rettes til Hovedlaget pr.brev eller e-post (se adresser over)

Følgende satser gjelder for medlemsskap i Strindheim IL: Alder regnes pr. 1. januar.

                   2017
(Jfr. vedtak på årsmøte 2016)
                  2018.
(Jfr. vedtak på årsmøte 2017)
Barn under 17 år:     Kr. 200,-   Kr. 200,-
Voksne over 17 år:     Kr. 350,-     Kr. 350,-
Familiemedl.skap:     Kr. 700,-     Kr. 500,- *
* I de tilfeller familien er større enn fem medlemmer må hvert medlem betale minst kr. 100,-

Aktivitetsavgift knyttet til særidretten

Se nettsidene for den respektive særidrett