Du har en gammel nettleser oppdater i dag!

Medlemsskap og kontigent i Strindheim IL

Alle aktive i Strindheim IL skal være registrert som medlem av klubben før de deltar i klubbens aktiviteter. Utøver er da forsikret og knyttet til Norges Idrettsforbund. Innmelding i klubben skjer via http://strindheimil.no/medlemsinformasjon/. Satsene for medlemskap i klubben fastsettes på Årsmøtet som avholdes hvert år i mars. Satser nedenfor gjelder for medlemskap i Strindheim IL.

Som medlem vil du da få en medlemskontingent, se tabell.
Strindheim IL tilbyr familiemedlemskap. Du er selv ansvarlig å si fra til dagligleder@strindheimil.no dersom du ønsker familiemedlemskap.

Følgende satser gjelder for medlemskap i Strindheim IL. Alder regnes pr. 1. januar.

Gjelder for 2020, vedtatt på årsmøtet i 2019.
Barn opp til 17 år Kr 200.-
Voksne over 17 år Kr 350.-
Familiemedlemskap Kr 500.-*
* I de tilfeller familien er større enn fem medlemmer må hvert medlem betale kr. 100,-.